Koncept

In natura
veritas

Úvod

„Nastav kurz do srdca slnka a dýchaj“

Overhead the albatross
hangs motionless upon the air,
and deep beneath the rolling waves
in labyrinths of coral caves,
an echo of a distant time
comes willowing across the sand
and everything is green and submarine.

And no one called us to the land,
and no one knows the where´s or why´s,
something stirs and something tries
starts to climb towards the light.

Vo vzduchu nad hlavou visí nepohnute albatros,
A hlboko pod prevaľujúcimi sa vlnami v labyrinte korálových jaskýň
Ozvena vzdialených časov sa vinie spomedzi piesku,
A všetko je zelené a tak podmorské.

A nik nás nezval na túto Zem,
A nik nepozná to Kde a Prečo,
Len niečo sa prebúdza a niečo sa snaží,
Začína šplhať smerom ku svetlu.

PINK FLOYD, Echoes 1971.

Filozofia IN NATURA VERITAS predstavuje koncept orientujúci sa na elementárne hodnoty tkvejúce v prírode okolo nás, v jej zákonitostiach a fungovaní a dáva do popredia nevyhnutnosť jej ochrany. Koncept IN NATURA VERITAS je duševným vlastníctvom zážitkovej agentúry Mako Adventures, a zároveň jej záväzkom, s akým prístupom a s akými prioritami vykonáva a bude vykonávať svoju činnosť v budúcnosti. Tomuto ekologickému aspektu naša agentúra plne podriaďuje aj charakter jednotlivých outdoorových aktivít, ktoré ponúka.

Albert Einstein: "Pozri sa hlbšie do prírody, a až potom všetko pochopíš lepšie."

Filozofia

„There’s no planet B“

Ide o koncept, ktorý v kontexte 21. storočia podporuje návrat ľudí k prirodzeným a elementárnym hodnotám. A tie tkvejú v pozitívnom vzťahu k prírode okolo nás. Tento filozofický koncept vychádza z premisy, že my všetci – obyvatelia tejto planéty sme súčasťou jedného celku. A preto by sme sa nemali k nej správať macošsky, ale naopak. Pomocou vytvorenia kladného vzťahu k prírode, obdivu zákonitostí v nej a trávenia voľných chvíľ a rôznych aktivít v jej objatí táto filozofia sleduje ochranu životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj na našej planéte. Krédom konceptu IN NATURA VERITAS je „There’s no planet B“ – „Žiadna druhá planéta neexistuje“. Navodenie pocitu šťastia v lone prírody a radosti z nej je základným predpokladom pre dosiahnutie cieľa, ktorý táto filozofia má – vytvorenie ozajstnej úcty ľudí k našej planéte a ich snahy prostredníctvom zodpovedného správania a starostlivosti odovzdať ju ďalším generáciám v čo najlepšej kondícii. Koncept IN NATURA VERITAS  predpokladá napĺňanie tejto ambície prostredníctvom:

- športových aktivít vo voľnej prírode rešpektujúcich ochranu životného prostredia, - edukačných aktivít o potrebe ochrany životného prostredia, - bytia príkladom pre ostatných svojím vlastným konaním, - dobrovoľníckych prác, prípadne organizovania finančných zbierok, - iných prospešných aktivít.

Koncept IN NATURA VERITAS ako jeden zo základných nástrojov, ako dosiahnuť u ľudí spomenutú  uvedomelosť, využíva aj princíp ekvivalencie popísaný nižšie zakladateľom.

Pár slov zakladateľov

Keď radosť z práce a jej zmysluplnosť motivuje a poháňa

Lucia a Marián Kopeckí
zakladatelia

“Žijeme V prírode, žijeme Z nej, sme jej súčasťou. Príroda je pre nás prestretým a bohatým stolom, ale aj učiteľom pokory či dejiskom prenádherných zážitkov. Zároveň s jej nekonečnou silou zavše nám poodhalí aj to, aká je krehká. To však neznamená, že ju máme držať zakonzervovanú, práve naopak, mali by sme v nej tráviť čo najviac času a si ju užívať. No zároveň mať k nej úctu, rešpekt a chrániť ju ako oko v hlave pre ďalšie generácie.“

„Myslíme si, že práve tým, že ľudia pôjdu viac do prírody, kde budú aktívni, sa táto úcta k nej a rešpekt vypestujú a prehĺbia. Napríklad keď vymenia Black Friday strávený celý v obchodnom centre za Green Friday strávený niekde v prírode. A ako malá barlička, ako túto filozofiu vštepovať do ľudí, by mohol poslúžiť, nazývame to tzv Princíp ekvivalencie – Nemôžeme predsa iba brať, musíme aj dávať. Je to ako ísť do kina na dlhoočakávaný film – patrične si ho užijem, no zároveň aj zaplatím lístok. Je predsa to najmenej po nádhernom ponore, výbornom kajakovaní či krásnej túre odmeniť sa prírode za tento nádherný zážitok naplnením jednej tašky odpadkov z pláže či lesa. O to viac, keď v dnešnej dobe máte bohužiaľ túto tašku už za päť minút plnú.“