Čo ešte ponúkame

Súvisiace a
doplnkové služby

MAKO Adventures ponúka aj

služby, ktoré dopĺňajú kompletný športový servis pre ľudí, ktorí sa rozhodli prežiť svoju dovolenku v prírode aktívnym spôsobom. Ponúkame zabezpečenie logistky a dopravy (špecializujeme sa na lokálny transport v Dalmácii), sprostredkovanie a zabezpečenie ubytovania s cieľom priniesť pre klientov dobrý pomer ceny a kvality, a taktiež poskytujeme možnosti obohatiť si už aj tak bohatú dovolenku o ďalšie aktivity takpovediac "z iného súdka". Ponúkame možnosť absolvovania jazykových kempov, organizovania športových sústredení, "burn-out" programy pre "vyhorených" ľudí či aktivity súvisiace s prehliadkou pamätihodností alebo gastroturistikou v našom regióne severnej Dalmácie.

Doprava/logistika

Odvezieme Vás aj privezieme kam bude potrebné:

Poskytujeme výjazdovú lokálnu dopravu v Dalmácii na miesto outdoorovej lokality, prípadne odvoz/dovoz z/na blízke letiská. Vo výnimočných a ojedinelých prípadoch na vyžiadanie klienta zabezpečujeme aj zájazdovú dopravu z miesta bydliska/krajiny klientov. Predmetnú logistiku zabezpečujeme 9 miestnym pohodlným, moderným a novým mikrobusom značky FORD Transit Worker 9, r.v.2019. Tento mikrobus je upravený a zvlášť prispôsobený na uskutočňovanie outdoorových aktivít.

 

VÝJAZDOVÁ DOPRAVA:

Ponúkame pohodlnú prepravu Vás a prípadne aj potrebného výstroja na outdoorové lokality severnej Dalmácie, resp. v okolí dediny Tribunj. Poznáme tunajšiu krajinu detailne a na predmetné lokality s nami prídete komfortne, rýchlo, bezpečne a najmä dobre naladení.

Štartujeme a vraciame sa na každý výjazd/po každom výjazde z/na miesto kancelárie našej agentúry MAKO Adventures na Put Male Gospe 3 v Tribunji (resp. rozvoz do ubytovacích kapacít tiež nie je problém zabezpečiť).

Cenník:

Nakoľko poskytovaná preprava klientov mikrobusom je súčasťou služby zabezpečenia jednotlivých outdoorových aktivít pre nich, ceny zohľadňujúce náklady na PHM, vodiča ako aj amortizáciu vozidla vrátane všetkých prípadných poplatkov týkajúcich sa diaľnic, mostov, tunelových prejazdov ako aj prípadné poplatky za parkovanie sú odzrkadlené a zohľadnené už v cenníku služieb za jednotlivé nami ponúkané outdoorové aktivity.

Pre skupinky klientov vieme zabezpečiť AJ ODVOZ/DOVOZ z/na letisko z BLÍZKYCH LETÍSK pri Zadare aj pri Splite(Trogire). Obe sú vzdialené cca. 50-60 km od dediny Tribunj. Ceny dodáme na vyžiadanie. Adekvátne táto možnosť platí aj pre odvoz/dovoz z/na vlakovú alebo autobusovú stanicu v Šibeniku.

ZÁJAZDOVÁ DOPRAVA – iba vo výnimočných prípadoch:

Vo výnimočných prípadoch na vyžiadanie skupiny klientov vieme zabezpečiť pohodlnú prepravu Vás aj Vašej batožiny z Bratislavy do dediny Tribunj v Chorvátsku. Využívame smer BA-HU-HR. Za predpokladu plynulej premávky a dobrých poveternostných podmienok pri troch 15minútových prestávkach cesta trvá cca. 9 hodín.

Možnosť zberných jázd do BA z iných miest je vecou dohody. Taktiež možnosť odchodu z miest: Brno/Praha (CZ), Viedeň (AT) či Budapešť (HU).

Zabezpečenie tohto typu zájazdovej prepravy však je podmienené čerpaním balíka outdoorových služieb klientmi ponúkaných našou agentúrou, nakoľko prepravu klientov poskytujeme iba a výhradne vo väzbe na náš základný predmet činnosti – zabezpečovanie outdoorových športových aktivít. Z tohto dôvodu je od klientov vyžadovaná vopred nenávratná platba za balík čerpateľných outdoorových služieb v určitej minimálnej hodnote. Platba je nenávratná a musí sa klientmi vyčerpať v rámci daného turnusu. Ceny na vyžiadanie, resp. po vzájomnej diskusii a dohode.

CENNÍK
Cena za 1smernú cestu Bratislava - Tribunj za celý mikrobus:
od 510eur vyššie

Cena zohľadňuje všetky náklady súvisiace s prepravou BA-Tribunj: náklady na PHM, vodiča ako aj amortizáciu vozidla a je vrátane všetkých diaľničných poplatkov. Cena tak zodpovedá celkovej cene za jednosmernú cestu. Napriek kapacite mikrobusu 8+1 osôb, pri takejto dlhšej ceste odporúčame tento typ dopravy pre skupinky s počtom max. 6 osôb pre zabezpečenie absolútneho komfortu. Tj v takom prípade ide o cenu od 85eur na osobu a jednosmernú cestu. V prípade záujmu o zbernú jazdu z niektorého zo spomenutých miest alebo odchodu z predmetných miest mimo Slovenska, cena je náležite upravená (na vyžiadanie). Opäť upozorňujeme, že tento typ dopravy je ponúkaný výnimočne a výhradne vo väzbe na čerpanie balíka outdoorových športov. Zmena cien je vyhradená.

Ubytovanie

Overené ubytovacie možnosti v kvalitných lokalitách:

Záleží nám na tom, aby naši klienti v prípade záujmu dostali kompletný balík služieb, ktorý im zo strávenej dovolenky urobí nezabudnuteľný zážitok – a to nielen prostredníctvom zábavy pri outdoorových športoch, ale aj pomocou komfortu súvisiaceho s kvalitným ubytovaním. Preto sprostredkúvame rozličné ubytovacie možnosti v dedine Tribunj s prihliadnutím na optimálny pomer cena/kvalita, k čomu nám dopomáha už niekoľkoročná znalosť domáceho prostredia. Vopred upozorňujeme, že v dedine Tribunj vzhľadom na svoj charakter absentuje ponuka štandardných hotelových reťazcov s komerčnými hotelovými službami (all-inclusive, plná penzia, atď...). Pravdupovediac, k našej osobnej spokojnosti, nakoľko aj tým si Tribunj zachováva to čaro, aké má. Preto sa sústreďujeme na štúdiové a apartmánové typy ubytovania v lokalitách:

- v blízkosti centrálnej pláže, promenády Pod vrh, starej dediny na ostrove alebo pod kostolom, - v blízkosti miesta, kde osobne my bývame, prípadne na paralelných uliciach k našej, čím vieme zabezpečiť absolútny dohľad a flexibilitu v prípade riešenia otázok (cca. 10min. chôdze k moru a na pláž ako aj do centra dediny), - zároveň na tichých miestach a v uličkách tak, aby klient mal dostatočné súkromie a kľud a mohol si nerušene oddýchnuť a vyspať sa, - a v neposlednom rade tak, aby klient nemal ani na peši ďaleko do našej agentúry MAKO Adventures, ktorá sídli pod kostolom na začiatku centra dediny.

Koncept a ceny:

Ponuka ubytovacích možností je u nás založená taktiež na osobnom prístupe - Vy nás kontaktujete, my Vás vyspovedáme (akú máte predstavu a preferencie), a na základe toho Vám predložíme návrh ubytovacích možností. Tie vyberáme na základe osobnej návštevy, rozhovoru s ubytovateľom, fyzickej prehliadky priestorov, a dbáme na to, aby bol za každých okolností dodržaný (nad)štandardný pomer cena/kvalita. Ponúkame ubytovacie zariadenia, ktoré poväčšinou nájdete v ponuke www.booking.com (prípadne iných portálov, ale plus aj také lokálne zariadenia, ktoré takéto služby nevyužívajú), pričom po našom návrhu si môžete bližšie špecifikácie pozrieť na predmetnom portáli (s potrebnou fotodokumentáciou, s popisom lokality, kapacity priestorov, možností a infraštruktúry). Z toho dôvodu na tejto stránke ani neuvádzame konkrétny katalóg. Tieto ubytovacie možnosti ponúkame za ceny nižšie alebo maximálne rovné cenám uvádzaným na portáli www.booking.com (Zmena cien je vyhradená). Našou pridanou hodnotou je znalosť lokálneho prostredia, uskutočnenie akéhosi "sita" zo všetkých možností, ktoré nájdete na portáloch, fyzická a osobná prehliadka priestorov vrátane komunikácie s ubytovateľom ako aj prítomnosť v Tribunji počas Vašej návštevy (a teda v prípade vzniknutých otázok pomoc s ich riešením alebo poskytnutie prípadnej rady či odporúčania).

Jazykové kempy

Zážitková jazyková škola LEMON:

S veľkou radosťou a nadšením môžeme konštatovať, že našim klientom môžeme ako súvisiacu a doplnkovú službu k našim produktom ponúkať v dedinke Tribunj v Chorvátsku aj jazykové kempy anglického jazyka, a to prostredníctvom skúsených a šikovných lektoriek zážitkovej jazykovej školy LEMON. Táto naša „materská“ spoločnosť učí svojich žiakov  (niekoľko stoviek) už skoro jednu dekádu rokov, teší sa veľkej priazni a pozitívnym referenciám a patrí medzi najväčšie jazykové školy v Bratislave i na celom Slovensku. Viac o týchto jazykových kempoch nájdete na www.lemon-school.sk.

Budeme sa veľmi tešiť, ak využijete možnosť skĺbiť Vašu dovolenku a voľný čas s jeho strávením v našej novej domovine v Chorvátsku a prežijete ich v skutočnosti naozaj aktívne - vychutnáte si slnko a more, a popri užití si širokej škály nami ponúkaných outdoorových aktivít venujete nejakú časť dňa aj zdokonaleniu  či upevneniu svojej angličtiny. O to viac, keď si obratom túto znalosť budete môcť overiť v jednej z kamenných reštaurácií na tribunjskej promenáde na ostrove, pri objednávaní kávičky alebo nejakej morskej špeciality, či pri historickom anglickom výklade o výnimočnosti stavby šibenickej katedrály.

Cenník:

Viď www.lemon-school.sk.

 

Iné

Aktivity rôzneho charakteru:

Pre skupinky v prípade záujmu ponúkame nasledovné doplnkové aktivity rôzneho charakteru (v tejto kapitole neuvádzame cenník, nakoľko tieto aktivity budú dohodnuté s klientom na mieste a s prihliadnutím na podmienky a okolnosti, počet ľudí a záujem, rozsah a napr. dĺžku prednášky, či je v cene občerstvenie alebo nie, atď., o aké športové sústredenie ide a v akom rozsahu služieb a kapacít, atď. Samozrejmou výnimkou sú EKO-aktivity, ktoré sú ponúkané absolútne bezplatne, pričom prípadné palice, vrecia, rukavice, atď poskytuje naša agentúra taktiež bezodplatne):

 

Športové kempy, semináre a sústredenia, teambuildingy, doprovody, narodeninové oslavy

Poskytujeme podporu pri organizácii týchto podujatí prostredníctvom sprostredkovania rôznych služieb na to potrebných (nielen jednotlivé aktivity, ale aj ubytovanie, lokálna doprava a logistika vrátane mobilného doprovodu, vyplnenie voľného času, atď...). Jedná sa o športové kempy, semináre a sústredenia pre triatlonistov, plavcov, cyklistov, vodákov či potápačov, ale aj prípadne pre iné outdoorové športy, ako aj teambuildingy pre firmy či skupiny ľudí. A nezabúdame ani na oslávencov narodenín, pre ktorých vieme zorganizovať zážitkové oslavy.

Vzdelávacie a poznávacie aktivity

Poznávanie pamätihodností:

Bývať v Tribunji a nepozrieť si taký Šibenik, to by bol absolútny hriech. Ponúkame exkurz týmto nádherným historickým mestom, ktoré je podľa nás úplne dôstojným konkurentom historického Dubrovníka, avšak pre dobro veci, ešte nie tak objaveným. Prevedieme Vás historickým centrom, povieme Vám niečo o kultúrnych dominantách vrátane katedrály Sv. Jakova či pevností strážiacich toto mesto, naučíme Vás, že je mestom chorvátskeho kráľa Krešimíra a tak jediným slovanským historickým mestom na brehoch chorvátskeho Jadranu zo všetkej tej plejády historických klenotov, ktoré Chorvátsko má. A čo nás teší nemenej, je, že Vám takúto prehliadku budeme vedieť v prípade Vášho záujmu poskytnúť aj v angličtine v podaní jednej zo šikovných lektoriek z Lemonu tak, aby ste si aj počas dovolenky vedeli zdokonalovať a cibriť svoju angličtinu v praxi a reálnych situáciách.  A, samozrejme, mesto Šibenik bolo spomenuté len ako vzorový príklad, tých možností tu máme viacej.

Prednášky o prírode a cestovateľské a zemepisné prezentácie:

Ak budete mať záujem, pri káve alebo dobrom pive Vám porozprávame dačo o Chorvátsku a Dalmácii, o jeho prírodných bohatstvách vrátane zaujímavostí, o ktorých ste, snáď, ešte nevedeli. Alebo budete mať chuť si radšej pozrieť premietanie o žralokoch a potápaní sa s nimi?

Environmentálne a ekologické aktivity

Verní myšlienke a koncepcii IN NATURA VERITAS (viď rovnomenná podstránka) ponúkame bezplatne:

-Prednášky o ekológii, -Prechádzky prírodou po okolí spojené s čistením pobrežia, prípadne s čistením oblastí vo vnútrozemí Severnej Dalmácie, -V prípade skupinového záujmu u licencovaných potápačov aj čistenie priestorov pod morskou hladinou.

Uskutočňovanie všetkých spomenutých aktivít je otázkou dostupných kapacít agentúry a predmetom potenciálnej dohody s dodávateľmi outdoorových služieb ako aj otázkou momentálnych podmienok a okolností.

Iné zážitkovoorientované aktivity

Výlety loďou alebo člnom, ozajstná nefalšovaná rybačka s domácimi rybármi, jeep safari

Pozývame Vás na výlet taxi-loďkou alebo člnom okolo pobrežia a po ostrovoch šibenického súostrovia, ktoré skrýva viac ako dvesto väčších či menších ostrovov, z drvivej väčšiny neobývaných. Na nich si v kľude môžete vychutnať robinsonovský pocit samoty a vykúpať sa nikým nerušený v ich kryštálových zátokách. Iba šesť z nich je obývaných a, naopak, vedia Vám ponúknuť malý exkurz do ich zaujímavej histórie, na základe ktorej nesú svoju charakteristickú pečať (Zlarin - spracovanie morských koralov, Krapanj - lov morských hubiek, Prvič – zachovanie chránenej kamennej tradičnej dedinskej architektúry po šibenickej šlachte v dalmátskom šate pod záštitou štátnych inštitúcií).   Dedinka Tribunj je asi po Komiži na ostrove Vis druhou najlegendárnejšou rybárskou dedinou na celom chorvátskom pobreží Jadranu. Nie nadarmo má vo svojom erbe spolu s oslíkom práve rybu. Vynára sa preto otázka, prečo si neprivstať a nevyraziť si na more spolu s domácimi rybármi na ich bárke a zažiť tak ich pracovný režim na vlastné oči. Zážitok zaručený (len sa nám bude musieť podariť presvedčiť miestnych rybárov, tí sú z času na čas nevyspytateľní ako samotný rybí úlovok). Alebo čo tak vyskúšať si uloviť niečo sám po boku skúseného domáceho "spearfishermana"?

Výlet loďkou (pre max 11 osôb) – do 5 námor.míl = 18,5eur na osobu, nad 5 námor.míl = 32eur na osobu. Zmena cien je vyhradená.

Osobitnou kategóriou je ponuka tzv jeep safari pre milovníkov terénnych vozidiel, prostredníctvom ktorých dobrodružnejšie povahy sa budú môcť dostať do tých nedostupnejších a odľahlejších, no o to krajších častí našej nádhernej Dalmácie.

Agro a gastro turizmus

Chcete spoznať, ako to vyzerá na pravej dalmátskej farme? Či ochutnať dobrý a čerstvý dalmátsky ovčí syr, dobre vysušenú a správne narezanú dalmátsku šunku menom pršut? Tento gastronomický zážitok spojený s ochutnaním šunky, olív či syra a/alebo s ochutnávkou kvalitných lokálnych červených aj bielych „vrhunjských“ vín z dalmátskeho regiónu Vám veľmi radi sprostredkujeme. A kontrolná otázka na záver – vedeli ste, že oblasť mesta Šibenik a jeho bezprostredného okolia ponúka excelentný gastronomický zážitok v podobe možnosti návštevy hneď dvoch Michellinom ocenených zariadení – jednej reštaurácie a jednej konoby?

Burn-out programy

Osobitnou kategóriou, ktorú aj z tohto dôvodu uvádzame ako poslednú, sú tzv „burn-out“ programy, orientované či už pre individuálnych klientov alebo korporátnych klientov a ich manažérov. Vo všeobecnosti cieľovou skupinou klientely by mali byť ľudia, ktorí z dôvodu prepracovanosti a „vyhorenia“, alebo z iných osobných dôvodov, potrebujú nutne, dokonca až existenčne, načas zmeniť „vzduch“, dennú rutinu a stereotyp. Pre takéto prípady vyhorenia (z angl. slova „burn-out“) ponúkame jedinečnú príležitosť, ako „vypnúť“kajakové X dňové okruhy po blízkych i vzdialenejších ostrovoch šibenického súostrovia. Ako sme už uviedli, šibenická riviéra a archipelág disponuje približne 250 ostrovmi, z ktorých iba šesť je obývaných! Vieme ušiť doslova na mieru tento program vzhľadom na individuálne potreby klienta, a to od robinsonovského štýlu programu a la Bear Grylls (prenocovanie na poväčšinou opustených ostrovoch v spacákoch, strava z toho, čo sa uloví) až po zabezpečenie kvalitného ubytovania so stravou v overených hotelíkoch na vybraných ostrovoch (čomu sa samozrejme prispôsobí trasa kajakových okruhov), poprípade poskytnúť kombináciu týchto dvoch extrémov (jedna noc v spacáku, jedna noc v civilizácii, atď...).

Jedná sa poväčšinou o okruhy s dĺžkou trvania jeden alebo dva týždne, pričom jeden týždeň je absolútne minimum na to, aby predmetný program aspoň z časti priniesol želaný efekt. Taktiež, aj napriek tomu, že klient je jednoznačne náš pán J, trváme na tom, aby mal počas celého burn-out programu vypnutý mobil a nemal so sebou žiadnu IT alebo telekomunikačnú vymoženosť 21. storočia (notebook, laptop, tablet, atď...).

Klientovi bude celý čas k dispozícii neustály kajakársky sprievod, ktorý okrem kajakárkych zručností, profesionálneho prístupu a znalosti prostredia či meteorologických podmienok, bude mať „psychologické minimum“ a bude disponovať veľmi potrebnou a cenenou vlastnosťou empatie a schopnosti odhadnúť, kedy byť ticho a kedy rozprávať. Resp. klient si môže vopred určiť svoje priority a očakávania a sprievod sa im do stopercentnej miery prispôsobí (ak bude potrebné byť celý týždeň ticho, bude ticho). Samozrejmosťou je zabezpečenie kompletnej kajakárskeho výstroja, zabezpečenie všetkých súvisiacich služieb ako aj tzv. survival balíčka.

Podmienkou účasti klienta na burn-out programe nie sú žiadne neštandardné požiadavky či jeho schopnosti ako Mac Gyvera alebo Beara Gryllsa, ani nadpriemerná zručnosť pádlovania a jazdy na kajaku. Jedinou podmienkou účasti je, aby bol klient plavcom a aby bol pozitívne naladený na program, na ktorý má nastúpiť.

Cena burn-out programu bude vypracovaná individuálne a bude súčasťou individualizovanej ponuky šitej na mieru požiadavkám toho ktorého klienta, či už korporátneho alebo individuálneho a táto ponuka bude koncipovaná tak, aby predmetný burn-out program bol čo najefektívnejší.

Pomoc a osobná asistencia pri kúpe nehnuteľnosti v Chorvátsku:

Vzhľadom na znalosti lokálneho prostredia a na nejednu skúsenosť s kúpou nehnuteľnosti v Chorvátsku Vám ponúkame osobnú pomoc a asistenciu pri kúpe domu, bytu či pozemku na mieste v lokalite šibenicko-kninskej župy. Našou pridanou hodnotou pri sprostredkovaní kúpy nehnuteľnosti je osobný doprovod a odporúčania pri výbere chorvátskej nehnuteľnosti, zoznámenie klienta s lokálnym prostredím a pomermi, prípadné tlmočenie na mieste pri obhliadkach (hovoríme slovensky, česky, anglicky, chorvátsky) ako aj spolupráca s vybranou nami osvedčenou a spoľahlivou lokálnou realitnou kanceláriou, ktorú vieme ponúknuť. Pri uskutočnení kúpy nehnuteľnosti si následne za sprostredkovanie účtujeme poplatok v trhovej výške (v závislosti od nehnuteľnosti a iných okolností) a ten je tak jediný, ktorý Vám popri poplatku samotnej chorvátskej realitnej kancelárii a chorvátskej dane navýši konečnú cenu nehnuteľnosti.